Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Telesná výchova

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Zuzana Didová

Vyučujúci:
Mgr. Jana Šimková, Mgr. Tadeáš Palko, PaedDr. Patrik Haller, PaedDr. Katarína Klimanová, Mgr. Jana Mitošinková

 

Lyžiarsky výcvik

 

Krúžky

V školskom roku 2020/2021 sa naši študenti prihlásili na florbalový a športový krúžok, ktorý vedie Mgr. Tadeáš Palko a na volejbalový krúžok pod vedením PaedDr. Patrika Hallera.

Činnosť krúžkov bude prebiehať po zlepšení epidemiologickej situácie.

 

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac