Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Bilingválne štúdium

7902 J 74 Gymnázium – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým

 Študijný odbor pre:

  • žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl,
  • žiakov tercie osemročného gymnáziá,
  • žiakov kvarty osemročného gymnáziá

Dĺžka štúdia: 5 rokov
Spôsob ukončenia: maturitná skúška, maturitná skúška z nemeckého jazyka na úrovni C1, maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry po 4. ročníku

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac