Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Gymnázium-osemročné

7902 J Gymnázium - osemročné

 

  • Študijný odbor pre žiakov 5. ročníka základných škôl
  • Dĺžka štúdia: 8 rokov
  • Spôsob ukončenia: maturitná skúška

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Dodatok ku kritériám pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov

V rámci prijímacieho konania bol prevod slovného hodnotenia na známky realizovaný tak, že slovné hodnotenie bolo nahradené známkou, ktorú žiak získal v najbližšom predchádzajúcom období z daného predmetu. Priradená známka bola prevedená na body podľa kritérií, ktoré sú zverejnené na stránke školy.

Novinky v kocke
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac