Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

V rámci hodín čitateľskej gramotnosti je zo základných tém aj referát o knihe, literatúre a etickom obohacovaní. Študenti kvarty, sexty a II.A triedy si pripravili zaujímavé edukatívne projekty. Prezentáciami vytvorili úžasnú pozitívnu atmosféru a zároveň rozvíjali nielen vlastné metakognitívne schopnosti, ale aj ostatných žiakov, využili sme tzv. rovesnícke učenie. Vo svojich prácach vysvetľovali, analyzovali, argumentovali, dokumentovali a obhajovali fakty a informácie. Mohli si vybrať realizáciu individuálnu alebo skupinovú, či vo dvojiciach, to záviselo od ich záujmov, vnútornej motivácie a potrieb. Mimoriadne oceňujeme zanietenosť, tvorivosť a fantáziu, ktorú uplatnili pri realizácii tejto úlohy.

viac
Novinky v kocke
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac
  • Chcete ešte počas základky vyskúšať, aké j... / viac