Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

V rámci hodín čitateľskej gramotnosti je zo základných tém aj referát o knihe, literatúre a etickom obohacovaní. Študenti kvarty, sexty a II.A triedy si pripravili zaujímavé edukatívne projekty. Prezentáciami vytvorili úžasnú pozitívnu atmosféru a zároveň rozvíjali nielen vlastné metakognitívne schopnosti, ale aj ostatných žiakov, využili sme tzv. rovesnícke učenie. Vo svojich prácach vysvetľovali, analyzovali, argumentovali, dokumentovali a obhajovali fakty a informácie. Mohli si vybrať realizáciu individuálnu alebo skupinovú, či vo dvojiciach, to záviselo od ich záujmov, vnútornej motivácie a potrieb. Mimoriadne oceňujeme zanietenosť, tvorivosť a fantáziu, ktorú uplatnili pri realizácii tejto úlohy.

viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac