Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Zuzana Didová

Vyučujúci:
Mgr. Jana Šimková, Mgr. Tadeáš Palko, PaedDr. Patrik Haller, PaedDr. Katarína Klimanová, Mgr. Jana Mitošinková

 

Lyžiarsky výcvik

 

Krúžky

V školskom roku 2020/2021 sa naši študenti prihlásili na florbalový a športový krúžok, ktorý vedie Mgr. Tadeáš Palko a na volejbalový krúžok pod vedením PaedDr. Patrika Hallera.

Činnosť krúžkov bude prebiehať po zlepšení epidemiologickej situácie.

 

viac
22.04.2022
BASKETBAL 2022