Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Continuing a tradition almost as old as the school itself we met last Tuesday afternoon in KlastorChurch for our English Advent Mass, using the special quiet atmosphere of this beautiful season to help us prepare for the birth of Jesus.

viac

Páter Patrik. Meno, ktoré vyčarí úsmev na tvári každému, kto ho už niekedy v živote stretol alebo o ňom počul. Tento veselý  kňaz, írsky rodák a človek s úžasnou charizmou a otvoreným srdcom nás minulý týždeň poctil svojou návštevou.

viac

Deň sv. Mikuláša sa na GCM niesol aj v súťaživom duchu. Anglická olympiáda mala už tradične vysokú úroveň a medzi súťažiacimi niekedy rozhodovali naozaj len pol body.

viac

Mark Andrews sa u nás zastavil  počas svojej európskej série seminárov "Think Globally, Teach Locally".

Priniesol so sebou dobrú náladu a svoj osobitý štýl vyučovania, kde sú dôležité nielen vedomosti, ale aj komunikatívnosť, spolupráca a ďalšia náročná vec : myslenie. :)

Jednu hodinu na tému Kritické vnímanie médií si s ním užila 3.A a bola to iste obojstranne dobrá skúsenosť, o čom svedčí aj Markov široký úsmev a veselé : "Really nice kids !"

Druhú hodinu na tú istú tému venoval kvarte, ktorá bola síce intelektuálnej činnosti naklonená trochu menej, ale sila Markovej inšpirácie zaúčinkovala. Mark, ďakujeme!

Galéria

(text a foto: Ing. Iveta Raškovičová)

viac

Modlitba ruženca je súčasťou našej školy už od jej vzniku. Každú   stredu sa túto modlitbu modlíme v školskej kaplnke. Tá dnešná (v stredu 20.11.2013) však bola trošku iná. Nielenže bola kvôli očakávanej vyššej účasti presunutá do internátnej kaplnky, ale svätý  ruženec sme sa dnes modlili v anglickom jazyku, ako tomu je už zvykom každý rok v mesiaci november.

viac

Dňa  8.10 naše kroky smerovali na anglické predstavenie Dr. Jekyll & Mr. Hide, ktoré sa konalo v Bratislavskom Istropolise. Už v skorých ranných hodinách, v ktorých by ešte mnohí z nás len ticho snívali, nás čakal na autobusovej stanici v Nitre pristavený autobus.

Po krátko-dlhej ceste sme všetci úspešne vystúpili a zamierili k budove. Po chvíľkovom skrate, pri ktorom sme nevedeli nájsť hlavný vchod, sme už boli vo vnútri.  Nastalo čakanie, avšak napokon sa im úspešne podarilo usadiť nás do kresiel v publiku a predstavenie začalo.

Bystrými ušami sme pozorne počúvali každé jedno anglické slovíčko, ale myslím, že ani tým najlepším z nás sa nepodarilo zachytiť všetko.

 

viac
30.10.2013
Bratmun 2013

V rámci modelovej konferencie OSN pre žiakov stredných škôl v Bratislave BratMUN 2013 sa na „záchrane sveta ( :) )“ podieľalo aj kvarteto našich študentov.

Počas 3 dní sme sa ako zástupcovia Toga a Bosny a Hercegoviny v spolupráci s viac než 100 študentmi z rôznych častí sveta od Popradu cez Ankaru až po Colorado zaoberali najrôznejšími horúcimi globálnymi problémami a otázkami dneška, samozrejme v angličtine.

Témami „našich“ komisií boli legalizácia marihuany, ekonomická recesia, porušovanie práv žien a medzinárodná spolupráca v boji proti terorizmu. Na Valnom zhromaždení sme sa potom pasovali s problémom vyvoditeľnosti trestnej zodpovednosti voči príslušníkom misií OSN.

viac

V marci IV. A pripravila v kaviarni Libresso anglickú diskusiu na aktuálne otázky. Pre jej úspech a skvelú atmosféru, ktorá nastala, sa diskutujúci len veľmi ťažko rozchádzali domov.  Tohtoročné Anglické sympózium sa stalo pokračovaním s názvom „Is this world for us? Part Two and Part Three“.  

Začalo slávnostne v utorok ráno svätou omšou v Kláštornom kostole. Objasniť  nastolené témy prišli anglicky hovoriaci hostia z rôznych kútov sveta ( i Slovenska). Hneď v prvej časti sme privítali v Aténskej miestnosti člena NRSR, veľkého  evanjelizátora a prekladateľa náboženskej literatúry Branislava Škripeka. Vo svojom zaujímavom rozprávaní  všetkých povzbudil veriť v to, že každý môže meniť Slovensko k lepšiemu modlitbou a dobrým životom.

 

viac

"Give me a dog and I give you a performance!"

Na pôde UKF sa 16.-17. apríla uskutočnil 14. ročník English Drama Festivalu. Bolo by nepredstaviteľné, aby sa ho nezúčastnila aj výnimočne herecky talentovaná 4.A.

A tak sa aj v tomto ročníku zaskvela krátkou inscenáciou z pera a spod réžie Zuzky Strnátovej (SND) s názvom „Never friending story“. Ako nasvedčuje aj samotné získané ocenenie od odbornej pororty za „the most shocking and thought-provoking performance and language skills“, predstavenie vtiahlo divákov do deja nielen skvele predvedenou angličtinou,  výkonmi, hereckým obsadením netradičnými divadelnými technikami, ale hlavne hlbokou myšlienkou o priateľstve.

Na záver už len krátky dialóg medzi hereckou hviezdou dňa a režisérkou Zuzkou: „Romeo, backflip!“ - „Vrrrr!“ (Blažena Križová)

Fotogaléria

viac

V pondelok 25. marca sa konal druhý ročník Modlitieb za zachovanie života - Prayers for life.
Podujatie je prostriedkom, ktorým sa aj my zapájame do celoslovenskej kampane s názvom Deň počatého dieťaťa. Táto naša iniciatíva vznikla podľa vzoru amerického pro-life hnutia, prostredníctvom ktorého sa mnoho stredných škôl každoročne aktívne podieľa na organizácii protestov proti potratom a otvorene tak šíria úctu k životu.
Keď môžu oni, tak prečo nie aj my? :) 
 
V pondelok po vyučovaní sme sa teda vybrali na Mestský cintorín, kde sme pri pomníku za nenarodené detičky zapálili sviečky a pomodlili sa desiatok ruženca. Odtiaľ sme sa presunuli do Nemocničnej kaplnky sv. Alžbety. Tam sme si vypočuli prezentáciu, ktorá nám snáď lepšie pomohla pochopiť problematiku potratov, nechýbali ani modlitby a piesne.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí pomohli s prípravou, zúčastnili sa a aj tým, ktorí neostali pasívni a aspoň nosením bielej stužky dali najavo, že právo na život má každý. (Alžbeta Dlhá - septima)
 
viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac