Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre


Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Mária Zuzana Zorková

Vyučujúci: 
Mgr. Ing. Lea Žáková, Mgr. Ing. Karol Žák, Csc., Mgr. sr. Josefa Renáta Rybanská, Mgr. 
sr. Mária Zuzana Zorková, PaedDr. Marta Kvasňovská, Mgr. Juraj Polakovič

viac

Vo štvrtok 5.5. 2022 sa našej škole pre druhákov uskutočnilo etické sympózium s dvoma vzácnymi hosťami. Pán kaplán Dr. Juraj Sedláček PhD., DiS nám porozprával o úlohe role otca. MUDr. Jozef Mikloško nám zase priblížil rodičovstvo ako také. Neskôr nasledovala diskusia s otázkami z publika, na ktoré nám naši hostia ochotne odpovedali. Sme veľmi vďační, že sa s nami podelili o ich vedomosti a skúsenosti a dúfame, že sa na našu školu ešte vrátia a znovu budeme o niečo múdrejší.

viac

Do Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať 20. septembra 2015 v Bratislave, ostáva už len pár dní.

Národný pochod za život je manifestom, že našej spoločnosti stále záleží na normálnosti: na normálnej rodine, normálnej výchove, na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, na ochrane života núdznych a tých, čo to naozaj potrebujú. A tento signál chceme vyslať aj hojnou účasťou na Národnom pochode za život. 

 

Pozývame našich študentov, ich rodiny a priateľov. Prihlasovanie do spoločného autobusu prebieha na GCM, u p. prof. Mitošinkovej do piatku 11. septembra 2015. 

 

Predpokladaný odchod je v nedeľu 20. 9. 2015 o 8:00 hod. z parkoviska na Zimnom štadióne. Príchod je plánovaný vo večerných hodinách (cca 19.00 hod). Cena za osobu je 7€.  Dopoludnia je svätá omša pre Nitriansku diecézu v Kostole Najsvätej Trojice o 10.30 hod. a popoludní o 14.30 začína pochod centrom Bratislavy.

 

viac

Nie každý človek má tú odvahu odísť do cudzej krajiny slúžiť deťom na ulici. Na našu školu v stredu zavítal hosť, ktorý takéto niečo vyskúšal na vlastnej koži. Bývalá študentka sociológie na UKF, Zuzana Vajayová, bola pol roka na misii v hlavnom meste Kene, Nairobi, kde jej úlohou bolo pomáhať deťom z ulice opäť sa začleniť do spoločnosti cez pobyt v rehabilitačných centrách.

viac

 

ÚVOD

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre zriadil diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec 27. mája 1991. /1/ Už od prvého školského roka tu bola na požiadavku zriaďovateľa zaradená ako povinný predmet popri rímskokatolíckom náboženstve i kresťanská etika. Išlo o originálny projekt, ktorý vznikal v úzkej spolupráci pedagógov gymnázia s pomocným biskupom Mons. Františkom Rábekom a postupne sa za uplynulé desaťročie sformoval do svojej dnešnej podoby – integrovaného vzdelávacieho a formačného predmetu, etiky na báze kresťanského personalizmu v plnom súlade s morálnym učením katolíckej Cirkvi.

 

 

 

viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac