Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Anglický jazyk sa na našej škole vyučuje vo všetkých ročníkoch , aj v triedach nemeckej bilingválnej sekcie, v treťom ročníku si študenti okrem riadnych vyučovacích hodín jazyka anglického môžu pridať Seminár z anglického jazyka 1 ( 2hodiny týždenne) a vo štvrtom ( prípadne piatom ročníku bilingválneho štúdia) Seminár z anglického jazyka 2 ( 2hodiny) a Seminár z anglického jazyka 3 ( 2hodiny) ktoré sú prípravou na maturitu.

Náš team angličtinárov:

Mgr. Lýdia Fraňová – vedúca PK ANJ , vyštudovala anglický jazyk v programe PHARE na FF UKF. Na GCM vyučuje anglický jazyk a semináre z anglického jazyka.

PhDr. Barbara Jakubičková, aprobácia: Anglický jazyk a literatúra Nemecký jazyk a literatúra. Na GCM vyučuje anglický a nemecký jazyk.  

 

viac

Newspapers B&W (4) | Newspapers in black and white. | Jon S | Flickr

Žiaci II. A sa v rámci hodiny angličtiny zahrali na novinárov a mali pripraviť reportáž o dopravnej nehode. Tu je výsledný článok v podaní Liliany Hallovej, Daše Igazovej, Kristíny Kluvancovej, Marka Durzu, Andreja Gála, Timoteja Galla a Ignáca Ballu.

 

Hundreds of chickens beloved by a Muslim woman killed and grilled after a car crash

After a detailed research, it has been found out that there was a car crash between a poultry lorry and a moving company van. As an indirect result of the accident, hundreds of chickens were found dead and grilled at a grill party located near the crash site.

viac

Marec je mesiac knihy. Žiaci tercie si tento "event" pripomenuli predstavením svojich obľúbených knižných postáv. Mnohí si dokonca vymysleli vlastné postavy a ku nim veľmi zaujímavé krátke životné príbehy. Ukázalo sa, že GCM má v tercii mnoho nádejných budúcich spisovateľov. Veď posúďte sami:

Fotogaléria

viac

Od októbra kedy sme prešli na online formu vyučovania sa nám podarilo usporiadať školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého víťazi Anička Chrtianska (kvarta), Adam Buday (2.N) a Martin Schmidt (IV.B.) sa zúčastnili aj okresného online kola. Ďakujeme!


Vyučovanie angličtiny prebieha dištančnou formou a vďaka vydavateľstvu Oxford University Press máme všetky učebnice z tohto vydavateľstva online, takže počas online hodiny môžeme zdieľať interaktívnu učebnicu, aj s audionahrávkami, čo skvalitňuje prácu na online hodinách.

Fotogaléria

viac
20.12.2019
Anglický deň

V tento predvianočný čas sa aj „English speaking people“ v našej škole rozhodli prezentovať svoje komunikačné zručnosti, originalitu a kreativitu. Do akcie sa zapojili študenti prímy, I.A, I.B a kvinty. Počas prvej hodiny sme sa duchovne posilnili prostredníctvom anglickej omše a potom sme pokračovali v skvelom programe, ktorého súčasťou boli divadelné predstavenia, súťaže, kvízy a tanečné kreácie.

viac

Sobota 12.10.

17:00

Všetci čakáme na Katku, lebo Američanky nečakane prišli načas. Prvý stereotyp zbúraný. Trapas. Postupne si ich odvážame domov, kde by mali stráviť celý týždeň. Dúfajú, že sa nevidia naposledy.

Nedeľa 13.10.

Ráno

Zistenia dňa: Nie sme siroty (asi nastal informačný šum), nežijeme v stanoch a tečie nám doma teplá voda. Other myths busted! Najväčším kultúrnym šokom sa stalo prezúvanie sa v dome a vykrmovanie slovenskými mamičkami.

viac

V piatok 3.5. sme v rámci anglického sympózia privítali známu tvár – Daniela Lipšica. Človek, ktorý študoval na Harvarde v USA, strávil veľkú časť života v slovenskej politike ako dvojnásobný minister a v súčasnosti sa venuje advokátskej praxi. Okrem toho je otcom dvoch synov.

viac

Dňa 22.11.2018 sa naša škola zapojila do prekladateľskej súťaže Juvenes translatores organizovanej Európskou komisiou. My, zúčastnené žiačky, sme počas dvoch hodín preložili text z anglického jazyka do slovenčiny. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, ktorú si ceníme. V utorok 19.3.2019 nám členka EK viac priblížila prácu prekladateľa prostredníctvom prezentácie. Mnohých tým zaujala a namotivovala venovať jazykom viac času. Dievčatá Magdaléna Mikušová, Terézia Šimorová, Lea Galová (3.A), Natália Gorogová a Katarína Gašparovičová (septima) dosiahli v súťaži výborné výsledky a boli ocenené čestným uznaním a peknými darčekmi.

viac

Je veľa rôznych spôsobov ako prispieť k dobrej veci. Kresťan nemá byť pasívny ani keď ide o verejné veci či morálne otázky. Okrem konania však držíme v rukách jednu veľkú zbraň. A tou je modlitba. Aj preto sme sa už po niekoľkýkrát rozhodli práve v tento deň, 25.marca, ísť sa pomodliť na cintorín k pamätníku nenarodených detí. Za ne, za ich rodičov, za našich zákonodarcov a za konverziu myslenia mnohých ľudí, ktorí podceňujú vážnosť tejto témy. A keďže tento "ivent" zastrešovala komisia anglického jazyka, modlitbu ruženca - Prayers for life -  sme samozrejme prednášali v angličtine a s anglickými piesňami.

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac