Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Študijné texty

Texty sú rozdelené podľa otázok, ktorých počet je 73.Texty neprešli jazykovou úpravou. Ospravedlňujem sa najmä za časté bohemizmy. Prajem Vám veľa radosti pri získavaní poznatkov a môj odkaz pre Vás znie:

História nie je veda ... nevysvetľuje a nemá metódu. Ešte lepšie - história, o ktorej sa toľko hovorí už dve storočia, neexistuje. Teda, čo je to história ?
           ... história je pravdivým románom.

 

 

Úvod do dejepisu
Témy s číslami 1 až 16
Témy s číslami 17 až 25
Témy s číslami 26 až 35
Témy s číslami 36 až 39
Témy s číslami 41 až 42
Témy s číslami 45 až 47
Témy s číslami 48 až 54
Témy s číslami 55 až 63
Témy s číslami 64 až 65
Témy s číslami 66 až 67
Témy s číslami 69 až 73
Témy s číslami 68 a 70

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac